Hos TARPREC arbejder vi kontinuerligt på at fremme en bæredygtig fremtid ved at bidrage til FN’s 17 verdensmål. Vi inviterer dig til at være en del af vores mission ved at lade os afhente dine brugte presenninger og lignende materialer. Dette vil ikke kun hjælpe med at spare penge, men også være en praktisk måde for dig at bidrage til at opnå en mere bæredygtig verden.

Vi vil sikre ansvarligt forbrug og produktion

Hos TARPREC er det vores overordnede mål at sikre ansvarligt forbrug og produktion, med fokus på at reducere CO2-udledningen i naturen. Vi ønsker at gøre en positiv indvirkning på miljøet ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

For at opnå dette, har vi et mål om kun at bruge materialer, der allerede er blevet brugt tidligere eller ikke bruges mere til deres oprindelig formål. Vi genanvender mindst 90% af det PVC-materiale, vi indsamler, for at reducere vores brug af nye råmaterialer og dermed mindske belastningen på miljøet.

Samtidig er det vigtigt for os at påvirke den måde, vi bruger vores fælles ressourcer på, og hvordan vi håndterer giftigt affald og forurenende stoffer. Derfor opfordrer vi virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald, og vi opfordrer vores samarbejdspartnere og andre virksomheder til at arbejde mere bæredygtigt. Ved at gøre dette kan vi sammen tage ansvar og gøre en reel forskel for miljøet.

 

Vi bidrager til klimaindsatsen

Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og i dag er den over 50% højere end niveauet i 1990. Denne øgede udledning fører til ændringer i vores klima, der kan have uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler.

Hos TARPREC er vi bevidste om vores rolle i at tackle klimakrisen, især når det kommer til produktionen af nye materialer, der kan bidrage til problemerne. Vores mål er at mindske forbrænding og deponering af materialer ved at genanvende og upcycle det til nye og anderledes produkter eller sætte det tilbage i cirkulation. På denne måde kan vi minimere mængden  på de danske lossepladser og samtidig reducere CO2-udslippet, da det ikke havner på forbrændingsanlægget. Vi tror på at ved at tage ansvar og handle nu, kan vi gøre en reel forskel for at beskytte vores planet og fremtidige generationer.

 

Scroll to Top