Recycling

Den mest simple definition af genbrug angiver, at der er tale om genbrug, når ressourcer og materialer, der ellers ville blive kasseret, kommer tilbage i cirkulation. Men spørgsmålet omkring genbrug og svaret hertil, er langt mere kompleks. Affaldshåndtering og –behandling i sig selv er en ekstremt kompliceret proces, der består af flere faser og kan foregå med mange forskellige metoder.

Uanset de forskellige former for genanvendelse kan man overordnet sige; at det er en proces, der har til formål, at producere et nyt produkt gennem effektiv udnyttelse af tidligere brugte materialer, der ellers ville blive deponeret.

Herunder vil vi beskrive nærmere, hvilke trin vores proces typisk indeholder, når vi skal hjælpe virksomheder med at genbruge.

Recycling

Den mest simple definition af genbrug angiver, at der er tale om genbrug, når ressourcer og materialer, der ellers ville blive kasseret, kommer tilbage i cirkulation. Men spørgsmålet omkring genbrug og svaret hertil, er langt mere kompleks. Affaldshåndtering og –behandling i sig selv er en ekstremt kompliceret proces, der består af flere faser og kan foregå med mange forskellige metoder.

Uanset de forskellige former for genanvendelse kan man overordnet sige; at det er en proces, der har til formål, at producere et nyt produkt gennem effektiv udnyttelse af tidligere brugte materialer, der ellers ville blive deponeret.

Herunder vil vi beskrive nærmere, hvilke trin vores proces typisk indeholder, når vi skal hjælpe virksomheder med at genbruge.

Processer

Når produkter har udtjent deres formål, sendes de ofte til forbrænding eller deponering. Dette er dog hverken hensigtsmæssigt for vores natur eller os, som mennesker. Vi mener, at produktansvaret bør være virksomhedernes og ikke forbrugernes. Det er virksomheden, der har skabt og produceret produktet og det er derved også deres ansvar, at løse produktets EOL (End of Life). Dog kan dette være vanskelligt for mange virksomheder, da produkterne ofte er skabt til at have et lineært liv fremfor et cirkulært. Det cirkulære er selvfølgelig at foretrække, hvorfor EU også yder støtte til den cirkulære fremgangsmetode.

TARPREC har gennem de sidste 8 år specialiseret sig i at udvikle processer for virksomheder, der gør op med den lineære kultur til fordel for en cirkulær kultur af produkter. Derfor fokuserer vi på at udvikle processer for produkter, der ellers ville blive deponeret.

Processerne har to formål; enten har de til formål at give det udtjente produkt nyt liv, som nye produkter. Eller, at nedbryde råmaterialerne igen, så de kan blive en del af et cirkulært kredsløb.

Du kan læse nogle af vores nyheder, hvor vi viser, hvordan vi har hjulpet andre virksomheder.

 

1

Analyse

Normalvis har vi flere trin i vores recyclingproces, hvor nogle kan være mere komplicerede end andre. Det første trin er dog altid en indledende analyse af kompositionen for det givne produkt. Her analyserer vi blandt andet, hvilke råmaterialer, der har været brugt i fremstillingen og hvilken værdi, disse måtte have på det nuværende marked, når de er blevet adskilt. I nogle tilfælde kræver dette en laboratorietest for at sikre, at der er tale om det givne materiale.

2

Data

Efter analysen vil det næste trin være at skabe en proces, hvor adskillelsen af de forskelige materialer kan finde sted uden de tager skade. Denne del af processen kan være særligt kompliceret, fordi opbygningen af produkter er forskellig fra hver case. Derudover kan visse materialer være vanskelige at adskille. Dog får vi altid skabt en optimal proces, så adskillelsen kan finde sted og vi står tilbage med de adskilte materialer.

3

Materialer

Når vi er kommet frem til de adskilte materialer og har opnået en tilfreds sortering af de forskellige fraktioner, starter det næste trin af processen. Her vil vi benytte vores brede netværk i Europa til at finde potentielle aftagere af de råmaterialer adskillelsesprocessen har skabt. I de fleste tilfælde har vi på forhånd andre recyclingstationer eller samarbejdspartnere, der gerne aftager materialerne og bruge dem i deres produktion.

4

Adskillelse

Efter analysen vil det næste trin være at skabe en proces, hvor adskillelsen af de forskelige materialer kan finde sted uden de tager skade. Denne del af processen kan være særligt kompliceret, fordi opbygningen af produkter er forskellig fra hver case. Derudover kan visse materialer være vanskelige at adskille. Dog får vi altid skabt en optimal proces, så adskillelsen kan finde sted og vi står tilbage med de adskilte materialer.

klar til at nå nye højder?

Scroll to Top