Mission

HOS TARPREC HAR VI EN MISSION!

TARPREC har base i Ølholm i nærheden af Vejle, men vi arbejder internationalt. Vores mission er at drive en miljørigtig forretning, hvor vi re- og upcycling af blødt PVC-materiale indgår i forretningsmodellen. Vi stræber efter at introducere vores recyclede materiale til befolkningen, derfor har vi også en forpligtelse til at støtte iværksættere og studerende, som ønsker at arbejde med materialet.

Vi giver et alternativ til forbrænding og deponi

Når PVC forbrændes, dannes der farlige giftstoffer, som udledes i luften og skal deponeres efterfølgende for ikke at komme i kontakt med miljøet. Heldigvis har forbrændingsanlæggene i Danmark højtudviklet systemer som renser røgen for giftstofferne, hvilket er med til at forhindre at farlige emissioner udledes i vores atmosfære. Dog koster det landet værdifulde ressourcer, og deponi udgør stadig et problem. Derfor har TARPREC udtænkt et alternativ til forbrænding og deponering, ved at genanvende genbrugt blød PVC. Alligevel anslår Miljøstyrelsen, at en del blød PVC havner på forbrændingsanlæggene. Det er her, TARPREC vil og kan gøre en forskel. Vi indsamler det PVC-materiale, som ikke længere er brugbart til sin oprindelige funktion ,og vi sørger for, at det re- og upcycles, i stedet for, at det havner til forbrænding eller deponi.