Mission

HOS TARPREC HAR VI EN MISSION!

TARPREC har base i Vejle Spinderihallerne, men vi arbejder internationalt. Vores mission er at drive en miljørigtig forretning, hvor vi re- og upcycler blødt PVC-materiale.

Vi giver et alternativ til forbrænding og deponi

Når PVC forbrændes, dannes der farlige giftstoffer, som udledes i luften og skal deponeres efterfølgende for ikke at komme i kontakt med miljøet. Heldigvis har forbrændingsanlæggene i Danmark højtudviklet systemer som renser røgen for giftstofferne, hvilket er med til at forhindre at farlige emissioner udledes i vores atmosfære. Dog koster det landet værdifulde ressourcer, og deponi udgør stadig et problem. Derfor har TARPREC udtænkt et alternativ til forbrænding og deponering, ved at genanvende genbrugt blød PVC. Alligevel anslår Miljøstyrelsen, at en del blød PVC havner på forbrændingsanlæggene. Det er her, TARPREC vil og kan gøre en forskel. Vi indsamler det PVC-materiale, som ikke længere er brugbart til sin oprindelige funktion ,og vi sørger for, at det re- og upcycles, i stedet for, at det havner til forbrænding eller deponi.

I 2014 besluttede Vejle kommune at revitalisere Spinderihallerne, og gøre stedet til et kreativt vækstcenter, og summer atter af liv, og fungere som bindeled mellem byens historie, nutiden og fremtiden. Vi er stolte af at være en integreret del af dette miljø, og ser frem til at sætte Vejle på kortet både på national samt international plan. Læs mere om Spinderihallerne